Slutligen bör du ha två aspekter i åtanke vid prissättningen. Eftersom många som beställer fasadtvätt är företag visas en del priset utan moms. Privatpersoner i Sverige betalar alltid moms vid köp av varor och tjänster vilket innebär att du alltid ska säkerställa att priserna är inklusive moms. Utöver moms kan priserna även visas före eller efter ROT-avdrag. Du kan som privatperson göra 30 procent avdrag för arbetskostnader i samband med fasadtvätt, det anses som underhåll. Så, när du begär en offert eller kollar på priser för fasadtvätt på internet ska du alltid leta efter kostnader inklusive moms och efter ROT-avdrag som privatperson.